Jazz på svenska vol 2
Lisen Elwin, sång • Leo Lindberg, hammondorgel • Ali Djeridi, trummor

Fri entré, kollekt

Efteråt aftonbön och enkel servering.