Som en vind
Melodiska meditationer med Anders Hagberg, flöjt och saxofon, och Johannes Landgren, orgel.

Fri entré, kollekt

Efteråt aftonbön och enkel servering.