Of Air
Anders Hagberg, flöjt och sax
Johannes Landgren, orgel

Fri entré, kollekt

Efteråt aftonbön och enkel servering.