Stockholm Chamber Jazz
Jazz blandas med klassiskt, folkmusik och visor.
Staffan Mårtensson, klarinett, Lennart Simonsson, piano och Jan Adefelt, bas

Fri entré, kollekt

Efteråt aftonbön och enkel servering.