Shades of Red
Sofia Ullman, sång och piano
Hasse Larsson, kontrabas

Fri entré, kollekt

Efteråt aftonbön och enkel servering.