Lite men rätt – från Bach till Ellington
Cecilia Öhrwall, sång, Ylva Nilsson, cello och Esbjörn Öhrwall, gitarr

Fri entré, kollekt

Efteråt aftonbön och enkel servering.