Musik från Shakespeares tid
Stycken av John Dowland, Robert Johnson och Barbara Strozzi
Jonas Nordberg, luta och Christina Larsson Malmberg, sopran

Fri entré, kollekt

Efteråt aftonbön och enkel servering.