”Senromantiska mästare – Sibelius och hans tid”

Christin Högnabba, sopran Elemér Lavotha, cello Stefan Lindgren, piano

Fri entré • aftonbön • enkel servering • kollekt