”Trollbindande toner” – Grieg och Wienawski

Victoria Stjerna, violin • Oskar Tjäder, piano

Fri entré • aftonbön • enkel servering • kollekt