”Två violiner” – virtuos musik från Bach till Wienawski

Rikard Nord och Rose-Marie Björklund, violin och viola

Fri entré • aftonbön • enkel servering • kollekt