”Vi på den här planeten” – folkmusik på fiol och kyrkorgel

Gunnel Testad orgel, Paula Testad fiol

OBS! Midsommarafton fredag klockan 16