”Jazz på svenska”

Lisen Elwin, sång • Leo Lindberg, orgel • Ali Djeridi, trummor

Fri entré • aftonbön • enkel servering • kollekt