”Silhuetter av Lars Gullin”

Jazz i folkton med kompositioner av Lars Gullin, lyriska texter på svenska och några av våra kära folkvisor

Gunnel Mauritzson, sång • Anders Hagberg, saxofon, flöjt • Rickard Åström, piano och keyboards

Fri entré • aftonbön • enkel servering • kollekt