”Messiaen och det samtida Europa”

Ensemble V(arié): Gunilla Sundin, klarinett • Henrik Johansson, flöjt • Magnus Sköld, piano

Fri entré • aftonbön • enkel servering • kollekt vid utgången