”Herz und Schmerz” med Brustna hjärtan barock:

Jana Langenbruch, barockoboe och blockflöjt • Elin Nilsson, barockfiol • Andrea Ravandoni, barockviola • Stina Petersson, barockcello

Fri entré • aftonbön • enkel servering • kollekt vid utgången