”Första världskriget 100 år – kompositörer visar vägen ut”

Michael Axelsson, tenor • Emanuel Kling, viola • Mattias Nilsson, piano

Fri entré • aftonbön • enkel servering • kollekt vid utgången