”Amerikansk och afrikansk klassisk pianomusik”

Per Rundborg, piano

Fri entré • aftonbön • enkel servering • kollekt vid utgången