”Från Bach till Titanic och Spirit”

Annie Nilsson, flöjt • Arne Tengstrand, piano

Fri entré • aftonbön • enkel servering • kollekt vid utgången