”Visor vid vindens ängar”

Anna Jalkéus, sång och harpa • Josef Karnebäck, kontrabas

Fri entré • aftonbön • enkel servering • kollekt vid utgången