Andliga sånger
med Mattias Enn
Jan-Erik Sandvik, piano

Fika från 13.00 i församlingshemmet.
Avgift: 20 kr