Den sjungande polisen
Mikael Lundh sjunger och berättar.

I församlingshemmet.
Fika från 13.00.