Spela aldrig Mozart – så länge jag lever!
Ewa Carlsson & Bo Lindell, Musikteater 89.

Paolo Levi, berömd violinist, har spelat i alla stora konserthus runt om i världen. På sin repertoar har han musik av alla
de stora mästarna – utom Mozart. Han har aldrig spelat
Mozart inför publik. Varför?
Här är den starka berättelsen om musikerna som spelade för livet. Hur de undkom förintelsen, för att de var just
musiker. Hur de tvingades spela för bödlarna – och för sitt
eget folk på väg mot gaskamrarna. En föreställning som
sätter ljus på frågan om alla människors lika värde, och vikten av att vi tillsammans värnar ett demokratiskt samhälle.