Ett ögonblick i sänder
Lina Sandells visskatt med musikteater Unna

Fika från 13.00 i församlingshemmet.
Avgift: 20 kr