Cornelis, Taube & Bellman
med Saskia Kvartett

Fika från 13.00 i församlingshemmet.
Avgift: 20 kr