Mässa på latin

Eva-Karin Fackel Sandor, kyrkoherde
Tore Skytén, präst
Robert Zelizi, organist