Mässa med stora och små på fastlagssöndagen. Katia Lidell, Anna Geijer Lindgren, Irene Hammar. Barnkör.