21:a efter trefadighet. Katia Lidell, Ingrid Karaduman Hansen, Lovisa Oscarson, Lillemor Zielinski. Barnkör.