Mässa med stora och små på fjärde söndagen i påsk. Anna Geijer Lindgren, Katia Lidell, Minna Heimo. Barnkör.