Mässa med stora och små på midfastosöndagen. Katia Lidell, Anna Geijer Lindgren. Barnkör.