Katia Lidell, Anna Geijer Lindgren, Maria Sterner. Barnkör.

Efter mässan äter vi tillsammans, avgift 30 kr/vuxen