Tacksägelsedagen

En annorlunda tacksägelse – om att finna ro och tacksamhet i en ibland svår tid
Ann-Christine Janson, Irma Schultz Keller, Ingeborg Wandt, Fruängskören, gudstjänstgrupp