21 efter trefaldighet

Ann-Christine Janson, Tonträffen, gudstjänstgrupp
Volontärer från flyktingboendet Metro Hotel och Fredsgruppen
Ingeborg Wandt