Vårfrukyrkan idag – med sikte på framtiden!

Biskop Eva Brunne, Katia Postol, Ann-Christine Janson, Fruängskören, Andreas Bengtsson, trumpet.

Vi välkomnar nya medarbetare.