Heliga trefaldighets dag – Gud – Fader, Son och Ande

Cecilia de Mendonça, präst
Raad Lazo, diakon
Markus Melin, kyrkomusiker