Femte söndagen i påsktiden Att växa i tro

Tore Skytén, präst
Raad Lazo, diakon
Klara Wising Ivert, kyrkomusiker
Tonträffen