Marie bebådelsedagGuds mäktiga verk

Caroline Green, präst
Nonna Shilo-Svensson, kyrkomusiker