Fredsgruppen
Cecilia de Mendonça, präst
Ingemar Cederluns, församlingspedagog
Sara Ek, kyrkomusiker