Andra söndagen efter trettondagen Livets källa

Katrin Molander, präst
Raad Lazo, diakon
Robin Spurrier, kyrkomusiker