Heliga trefaldighets dag. Gud – Fader, Son och Ande

Cecilia de Mendonça, präst

Robert Zelizi, organist

Tania Veremeeva, violin

Leila Ghaab, violoncell