Första söndagen efter Trefaldighet Vårt dop

Tore Skytén, präst
Raad Lazo, diakon
Klara Wising, organist