Marie bebådelsedagGuds mäktiga verk

Katrin Molander, präst
Raad Lazo, diakon
Robin Spurrier, kantor
Brännkyrka kyrkokör