1:a adventEtt nådens år

Eva-Karin Fackel Sandor, kyrkoherde
Raad Lazo, diakon
Robin Spurrier, kantor
Kristina Eriksson, flöjt
Vårfrukören