12:e söndagen efter trefaldighetFriheten i Kristus

Tore Skytén, präst
Markus Melin, organist

Mat efter gudstjänsten.