Andra söndagen i påsktiden – Påskens vittnen

Medverkande:
Katrin Molander, präst
Robin Spurrier, kantor