Palmsöndagen – Vägen till korset

Medverkande:
Cecilia de Mendonça, präst
Ingemar Cederlund, församlingspedagog
Mats van der Geer, musiker
Fredsgruppen