Första söndagen i fastan – Prövningens stund

Medverkande:
Mats Hermansson, präst
Markus Melin, organist