Fjärde söndagen efter trefaldighet

Sandra Vallin, Markus Melin

Kollektändamål: Den Öppna Dörren ½ och Samarbetsrådet för judar och kristna ½

OBS! Juni-augusti firas mässorna i Vårfrukyrkan kl. 18.00, och på grund av byggarbete i kyrksalen firas de i intilliggande Mariasalen.