Apostladagen

Anders Westius, Markus Melin

Kollektändamål: Act Svenska kyrkan

OBS! Juni-augusti firas mässorna i Vårfrukyrkan kl. 18.00, och på grund av byggarbete i kyrksalen firas de i intilliggande Mariasalen.