”Sånger av Händel & Haydn”

Ingrid Berg, sopran, Oskar Hansson, piano • 12.30 Sopplunch 30:–