Gunvor Matilda Andersson, piano, spelar Chopins tredje pianosonat i h-moll.

”Gunvor Matilda Andersson är en flitigt engagerad pianist. Hon studerade för Stefan Bojsten och Anders Kilström vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, mottog vid samma lärosäte mottog 2022 års rektorstipendium med motiveringen: “Gunvor Matilda Andersson är en stor pianistbegåvning som med lätthet tar sig an all tänkbar och komplex repertoar på ett synnerligen professionellt vis med stor värme och virtuos teknik. Gunvor Matilda Andersson har också talang för analys och interpretation av klassiska verk likväl som nykomponerade mer komplexa kompositioner. Hon har också utvecklats till en synnerligen skicklig och eftertraktad kammarmusiker, en verksamhet som hon kombinerar med sitt solistiska spel och som är av största vikt i dagens hårda och flexibilitetskrävande kulturklimat. Gunvor Matilda Andersson är en musiker med en framtid i vårt professionella musikliv.”

Chopins tredje pianosonat rymmer kontraster mellan intima, melodiska figurer i tredje satsen, med en komplex första sats i sonatform färgad av det kromatiska i Chopins sena verk, till ett avslut med temperament och väldigt många toner. Verket är sammanvävt med omsorg, och med nocturner, preludier, etyder och valser närvarande.”